Privacyverklaring van 

Praktijk Bewust-ZIJN

Praktijk Bewust-ZIJN, Eerste Reitse Dreef 64, 5233 JM 's-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Bewust-ZIJN, Eerste Reitse Dreef 64, 5233 JM, ’s-Hertogenbosch, 073-6573520


Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk naar Bewust-ZIJN is M.M. Ruisch. 

Hij is te bereiken via Maarten@bewust-zijn.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Bewust-ZIJN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- burgerservicenummer (BSN)

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website of de webshop aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Bewust-ZIJN verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- godsdienst of levensovertuiging

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden door de ouders zelf of door hem in hun bijzijn ingevuld.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bewust-zijn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Bewust-ZIJN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Praktijk naar Bewust-ZIJN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Bewust-ZIJN bewaard je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 10 jaar > Deze gegevens vul jij zelf in

Reden Personalia > Bewaartermijn > Bewaartermijn 10 jaar > Deze gegevens vul jij zelf in

Deze gegeven vul jij zelf in Adres > Bewaartermijn 10 jaar >

Deze gegeven vul jij zelf in Godsdienst > Bewaartermijn 10 jaar >

Deze gegeven vul jij zelf in Gezondheid > de informatie hierover heb ik nodig anders kan ik m’n werk niet goed doen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Bewust-ZIJN deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden ALLEEN als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Bewust-ZIJN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Praktijk naar Bewust-ZIJN jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. 


Personen/instanties met wie jouw informatie gedeeld wordt:

•Belasting (alle gegevens die van jou op een rekening staan)

•Boekhouder (alle gegevens die van jou op een rekening staan)


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Bewust-ZIJN gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Praktijk Bewust-ZIJN gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt (en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden). Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. (Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we, mogelijk in de toekomst, op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden).

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/