Anti spambeleid van Praktijk Bewust-ZIJN

Anti Spambeleid

Praktijk Bewust-ZIJN verstuurt gratis adviezen, informatie en technieken via e-mail nadat een inschrijver zich “double opt-in” heeft bevestigd. 

Daarnaast kan / mag Praktijk  Bewust-ZIJN eigen producten aanbieden via e-mail.

Praktijk Bewust-ZIJN heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel.
Zo proberen wij altijd Spam te voorkomen.

Wat is Spam?

Onder spam wordt verstaan:

  1. Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. 
  2. Ook het vaak dezelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet uitdrukkelijk om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven)
  • Praktijk Bewust-ZIJN zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. 
  • Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.

Elke inschrijver dient zich “double opt-in”
te bevestigen!

Wanneer iemand zich inschrijft voor onze 'informatie suggestie' dient deze zich nog te activeren door het klikken op een activeringslink die automatisch wordt verstuurd na aanmelding. Op deze manier wordt voorkomen dat iemand ongewenst op de mailinglijst komt te staan en dus mail ontvangt die deze als spam kan ervaren.