16 augustus 2023 
7 min. leestijd

Straling, welke effecten heeft dat op ons?

Straling, welke effecten heeft dat op ons?

Het wordt steeds duidelijker dat mensen effecten ondervinden van de straling. De verscheidenheid aan klachten die mensen ervaren worden door de witte jassen nog niet erkend als afkomstig van straling. Inmiddels gaat het al zo ver dat verschillende mensen een therapie blokkade hebben (ook wel spininversie genoemd). Dit betekent dat ze ongevoelig zijn geworden voor de (complementaire) geneeskunde. Anders gezegd, het lichaam is zover in onbalans dat andere maatregelen eerst genomen moeten worden.

We kennen de volgende soorten straling:

– Achtergrondstraling

Achtergrondstraling is afkomstig uit het universum van de zon en van het verval van radioactieve elementen in de aardkorst. In de bouwmaterialen van onze huizen en in ons eigen lichaam. De achtergrondstraling is niet overal op aarde gelijk.
Op sommige plaatsen komen van nature meer radioactieve elementen in de bodem voor en is de achtergrondstraling een veelvoud van die op andere plaatsen.

- Straling toen

Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat er een natuurlijk evenwicht bestond tussen de verschillende subtiele energieën om ons heen. Uiteraard hadden we een eeuw geleden ook te maken met verzwakkende aardstralen, wateraders, aardbreuklijnen en dergelijke.
Maar ze konden met behulp van wichelroede of pendel gelokaliseerd worden en er werd bij voorkeur niet op gebouwd. Verder was er toen ook de kosmische achtergrondstraling, voornamelijk bestaand uit de röntgen- en gammastraling van de zon, die een invloed op ons had. Maar al met al hielden de versterkende energieën, zoals afkomstig van krachtplekken en leylijnen, en de verzwakkende energieën elkaar aardig in evenwicht.

– Straling nu

Vandaag de dag, aan het begin van de 21e eeuw, zijn we de eeuwenoude kennis van het wichelroedelopen bijna vergeten en bouwen we huizen of hele wijken zonder rekening te houden met geopathische elementen.
Als we om ons heen kijken zien we een enorme toename van zogenaamde negatieve omgevingsstraling.
Buiten de al genoemde aardse en kosmische straling hebben we tegenwoordig in toenemende mate te maken met allerlei technische factoren die een ongunstig effect op ons hebben.
Het mag inmiddels als algemeen bekend worden beschouwd dat computers allerlei vage klachten veroorzaken.
Denk hierbij aan:

 • Concentratie stoornissen,
 • Gewrichtspijnen,
 • Oogirritaties e.d.
  (Officieel mag een werknemer niet langer dan vijf tot zes uur per dag beeldschermwerk doen)

– Hoogspanningsleidingen en straling?hoogspanningsmast-straling

Ook het verhoogde risico op leukemie (40%) bij kinderen die op minder dan 500 meter van hoogspanningsleidingen wonen is inmiddels uit meerdere onderzoeken gebleken.
De toename van klachten door het gebruik van een mobiele telefoon wordt ook steeds meer erkend.
Bij veelvuldig gebruik worden de hersencellen in een zodanige beweging gebracht dat de temperatuur van de hersenen stijgt.
Wat de langetermijngevolgen hiervan zijn kunnen we vooralsnog alleen naar gissen.

– GSM steunzenders en straling.

straling-steunzenderNederland is de discussie op gang gekomen over het plaatsen van GSM steunzenders her en der op hoge gebouwen.
De gemeente Haarlemmermeer, heeft zich inmiddels officieel (2013) uitgesproken tegen verdere plaatsing van deze zenders in woonwijken, onder meer vanwege de heersende vrees voor de gezondheidsrisico’s. Deze publieke ongerustheid lijkt me niet onterecht.

Bovenstaande klachten zijn helaas maar een kleine greep uit de vele klachten.
Bij de pagina over spininversie vind je een uitgebreidere lijst met gezondheidsklachten die hun oorsprong hebben in straling. Ze maken echter allemaal één ding duidelijk: onze technologische samenleving heeft onmiskenbaar een keerzijde.
In de Verenigde Staten wordt GSM-straling steeds vaker in verband gebracht met het ontstaan van een hersentumor.

Wat is belangrijker, gemak of gezondheid?

De vele gemakken die de vooruitgang ons biedt worden kennelijk afgerekend op onze gezondheid!
Mens breed, maar vooral in de Westerse wereld, hebben we te maken met een toename van degeneratieve aandoeningen en ziekten die rechtstreeks verband houden met onze energie huishouding en ons immuunsysteem.
Denk hierbij aan het vermoeidheidssyndroom ME, AIDS en zelfs aan kanker.

Hoewel onze werkomstandigheden enorm zijn verbeterd en we veel gevarieerder zijn gaan eten.
Toch blijkt uit proeven met o.a. Levend Bloed Analyse, dat er een direct verband is gebleken tussen omgevingsstraling en ons immuunsysteem.
De vraag is dan ook of er bescherming te vinden is tegen omgevingsstraling?

– Schildklier en straling

stralingHet blijkt dat de laatste jaren het aantal mensen met schildklier klachten toeneemt!

Als je weet dat in België de bewoners dicht bij de de Kerncentrale, Jodium tabletten krijgen, die ze bij een ongeluk in de kerncentrale moeten innemen om hun schildklier te beschermen.
Snap je nu ook dat je schildklier zwaar te lijden heeft van al die keren dat je met je mobiel aan je hoofd gaat zitten? Beter is het met te bellen met je oortjes in je oren. Daarmee ontlast je de rest van je lichaam.

Straling natuurlijk aanpakken

In woningen en bedrijven wordt doorgaans getracht de aanwezige negatieve straling op verschillende manieren af te leiden of te manipuleren.
Hiervoor zijn talloze hulpmiddelen in de handel variërend van ‘de koperen-acht’, edelstenen, dingen in het stopcontact tot antennes die ingegraven dienen te worden.

straling-absorberen

Zwarte Toermalijn

Wanneer straling geabsorbeerd wordt, dient het absorberende materiaal gereinigd te worden of dient het energetisch vuil, d.m.v. een aardleiding, te worden afgevoerd.

Mensen die last hebben van een therapie blokkade hebben eigenlijk last van een spininversie.
Met de spininverter kun je deze spininversie (tijdelijk) teniet doen. Als je last hebt van een stralingsbelasting wordt elke keer als je naar de praktijk komt de behandeling begonnen met de behandeling met de Spininverter, zodat de behandeling weer z’n ding kan doen. Natuurlijk moet je hier een definitieve oplossing voor vinden.

Aardse energiebanen

Daarnaast is het, naar mijn mening, belangrijk om de natuurlijke energiebanen van de aarde zoveel mogelijk ongemoeid te laten.
Aardse energiebanen (de verschillen leg ik hieronder uit) vormen het energie net van de aarde. Ze zijn voor de aarde wat voor de mens de meridianen zijn en vervoeren onder andere vitale informatie.

Dit is in het algemeen het gevolg van de energetische indrukken die in de bodem achterblijven na intense gebeurtenissen. Een bekend voorbeeld is de devote sfeer in een klooster die vaak eeuwen nadat de monniken of nonnen zijn verdwenen nog voelbaar is. straling-veldslagMaar ook de verschrikkingen die we elkaar in het verleden hebben aangedaan tijdens veldslagen, moordpartijen en dergelijke, blijven als indruk achter in de aarde.

Wat is sfeerbelasting?

Deze energetische indrukken noemen we sfeerbelasting.
Wanneer nu een aardstraal of waterader door zo’n sfeer belastende plek loopt, zal een deel van die informatie op de energiebaan meelopen en een verzwakkende invloed hebben voor hem of haar die daar op komt te wonen of werken.

Het zou natuurlijk mooi zijn als we deze negativiteit ook zelf weer om zouden kunnen zetten tot neutrale of zelfs positieve energie!

We weten al heel lang van deze lijnen af.

Dat men al heel lang van het bestaan van geopathische straling wist, bewijzen de hunebedden, die liggen er al zo’n 140.000 jaar; ook deze werden gebouwd op de kruisingen van leylijnen.   

Tot ca. 1340 werden kerken altijd op kruisingen van 2 leylijnen gebouwd, tegenwoordig noemen wij dat “krachtplaatsen”.
Rondom de kerken werden huizen en boerderijen gebouwd, omdat er leylijnen liepen.
Boven een leylijn is het gemiddeld zo’n 2 graden warmer dan op andere plekken, dus dat was; zeker in die tijd, mooi meegenomen voor mens en dier.

Tegenwoordig bouwen we overal.

Er wordt niet gekeken of het wel gezonde plekken zijn integendeel, als je daar over begint, kijken veel mensen je aan, waar je het over hebt.
Leylijnen lopen dus over de grond en zijn positief en krachtig, maar draaikolken (ondergrondse vulkanen) zorgen voor veel onrust, en kunnen daardoor onze weerstand afbreken.

Daarnaast heb je ook nog veel ziekmakende lijnen, te denken aan:

 • Deze lopen onder de grond
  • Aardstralen
  • Wateraders
 • Deze lopen over de grond
  • Benkerlijnen
  • Elektrische lijnen
  • Leylijnen

Omdat lijnen van noord naar zuid en van oost naar west lopen, krijg je kruisingen.
Op deze kruisingen komt Uranium vrij, dit maakt dat je onrustig kan voelen en dat je weerstand aantast kan worden.

De geopathische straling zal altijd een belemmering zijn van een goede gezondheid.
Dus slik je bijv. tabletten voor een te hoge bloeddruk, maar slaap je boven een draaikolk?
Laat dan eerst de draaikolk ontstoren en kijk vervolgens hoe het lichaam zich herstelt.

Het zou natuurlijk mooi zijn als we deze negativiteit ook zelf weer om zouden kunnen zetten tot neutrale of zelfs positieve energie!

Wat mensen niet weten!

 • Vele mensen weten niet dat een standaard type draadloze DECT huistelefoon en/of draadloos modem in een gemiddelde woning of kantoor een enorme belasting kan zijn voor je immuunsysteem.
 • Dat een standaard type waterbed, verwarmingsdeken en/of elektrisch verstelbaar bed niet goed zijn voor je gezondheid
 • Dit geldt trouwens ook voor computers, printers en enige andere elektrische apparatuur.
 • Dat een magnetron om meerdere reden slecht voor je is!

Hoe gaan ze binnen de Europese Unie om met straling?

Binnen de Europese Unie heeft toch elk land weer andere regels m.b.t. de volksgezondheid:

 • Frankrijk verbiedt mobiele telefoons en wifi op scholen vanwege gezondheidsrisico's
 • België verbiedt mobiele telefoons voor kinderen tot 7 jaar
 • Het gerechtshof in Italië erkent het causale verband tussen (hersen-)tumoren en mobiele telefoons.
 • In de meeste andere landen wordt aan voorlichting gedaan en gelden strenge regels t.a.v. het plaatsen van UMTS/GSM masten, 
 • Nederland loopt voorop met het uitrollen van het 4G en 5G netwerk ongeacht mogelijke gezondsheidsrisico’s voor de burgers!

Heb je iets aan dit verhaal gehad? Zou je dat hieronder willen delen?
Denk je dat je vrienden hebt waarvoor dit bericht belangrijk of interessant zou zijn om ook te lezen?
Zou je het dan met hun willen delen?

Heb je nog andere vragen of opmerkingen, neem je dan contact met me op?

INFORMATIE

Als je denkt,
sinds ik hier woon, heb ik vage klachten, ik wil dit eens onderzocht hebben.
Ga dan naar Jeanine Arendsen, haar mobiel no is 06826 30233.

Over de schrijver
Kanker gaf me de mogelijkheid om m'n hart (weer) te gaan volgen. Ik voel iets abnormaals en na de operatie bleek dat kanker te heten. Tijdens m'n bestraling, begin ik ook met de opleiding tot natuurgeneeskundige. Ik besluit m'n pad van spirituele ontwikkeling weer op te pakken. Het bleek dat ik aan de bestraling een enorme vermoeidheid overhield. Mijn doel werd duidelijk "weer 100 % vitaal worden". Zo kwam ik ook uit bij m'n doelgroep 'vermoeidheid na kanker'. Door de dingen die ik meegemaakt heb, de inzichten die ik heb mogen ontvangen en de manieren die mij aangereikt zijn, Heb ik sprongen vooruit gemaakt. Ik blijf op zoek naar oplossingen om meer vitaliteit te verkrijgen en mijn kennis geef ik natuurlijk door aan de mensen die bij me op consult komen. Mijn vermoeidheid is een optelsom van 3 (een aangeboren chromosoomafwijking die veel vermoeidheid geeft, het hebben van 1 nier met een nierfunctie van +/- 35% (omdat die ook bestraald is) en de bestraling op zich). Ondanks dat ik enorme stappen heb gezet, blijf ik doorgaan op deze spirituele reis.
Reactie plaatsen

Zoek in alle blogberichten!

We hebben meer dan 130 blogberichten!