Magnetron, de slechtste uitvinding voor in je keuken!

Magnetron, de slechtste uitvinding voor in je keuken!

Ik ben eens gaan kijken wat er veranderd is aan de opinie om voedsel te verwarmen in de magbetron.
Het blijkt dat er nogsteeds (2023), zorgen en debatten zijn over de mogelijke negatieve effecten van het gebruik van magnetrons op voedsel

 1. Voedingsstoffenverlies
  Er wordt beweerd dat magnetronverwarming sommige voedingsstoffen in voedsel kan afbreken of verminderen.
  Dit geldt vooral voor voedingsstoffen zoals vitamine C en sommige B-vitaminen. Hoewel hitte in het algemeen voedingsstoffen kan afbreken, kan de snelheid waarmee dit gebeurt in een magnetron controversieel zijn.
 2. Vorming van schadelijke stoffen
   Er zijn zorgen geuit over de mogelijkheid dat bepaalde schadelijke stoffen kunnen worden gevormd bij het verwarmen van voedsel in een magnetron. Een voorbeeld hiervan is de vorming van acrylamide in bepaalde voedingsmiddelen bij hoge temperaturen.
  Acrylamide is in verband gebracht met kanker bij hoge blootstelling.
 3. Straling
   Magnetrons gebruiken microgolfstraling om voedsel op te warmen.
  Hoewel de straling binnen de magnetron wordt opgesloten en niet in contact komt met voedsel, zijn er zorgen geuit over mogelijke lekken of blootstelling aan straling als de magnetron beschadigd is.

Hieronder vind je het originele blogbericht uit feb. 2013.

Wat doet de Magnetron met je (eten)?

Onderzoek laat zien dat voedsel, dat gekookt is door middel van de magnetron, ernstige moleculaire beschadigingen ondergaat.
Als het gegeten wordt veroorzaakt het abnormale veranderingen in het menselijke bloed en het immuunsysteem.
Deze informatie is niet nieuw, het is alleen jarenlang ontkend.

Een drama deed zich voor.

Begin 1991 lekte het nieuws uit over een proces in Oklahoma. Een vrouw, Norma Levitt genaamd, onderging een heupoperatie, maar werd gedood door een simpele bloedtransfusie. De verpleegster had ‘het bloed voor de transfusie verwarmde in een magnetron’!
Logica doet vermoeden dat als verwarmen of koken het enige is, het niet uit maakt welke manier van verwarmingstechnologie men gebruikt. Het is echter nogal duidelijk dat er meer komt kijken bij het “verwarmen” met microgolven dan we denken. Bloed voor transfusies wordt stelselmatig verwarmd, maar nooit in magnetrons! In het geval van mevrouw Levitt wijzigde de magnetron het bloed en doodde haar. Daaruit volgt toch dat deze vorm van verwarmen inderdaad ‘iets anders’ doet met de stoffen die verwarmd worden? Is het niet verstandig vast te stellen wat dat ‘iets anders’ zou kunnen doen?

Degeneratieve kracht van magnetrons.

Hans Hertel is de eerste wetenschapper, die een denkbeeld vormde en een kwaliteitsonderzoek uitvoerde. Het kwaliteitsonderzoek ging over voeding opgewarmd in de magnetron en het effect welke dit heeft op het bloed en de fysiologie van mensen. Dit kleine maar goed uitgevoerde onderzoek stak volhardend een vinger uit naar de degeneratieve kracht van magnetrons en het voedsel dat daarin verwerkt wordt.
De conclusie was duidelijk:

Het koken door middel van de magnetron veranderde de voedingsstoffen zodanig, dat wijzigingen plaatsvonden in het bloed van de deelnemers.

Dit waren geen gezonde veranderingen!!

Dit waren geen gezonde veranderingen, maar veranderingen die een verslechtering in het menselijke gestel konden veroorzaken. Hertel werkte samen met Bemard H. Blane (van het Zwitserse Federale Instituut van Technologie) en het Universiteits Instituut voor Biochemie.  Zo vormde hij zich niet alleen een beeld van het onderzoek en voerde hij het uit, maar was hij ook één van de acht deelnemers.

Voorwaarde aan het onderzoek:

 • “Om zoveel mogelijk variabelen te beheersen, kozen we acht personen uit die zich streng hielden aan het macrobiotische dieet van het Macrobiotische Instituut in Kientel, Zwitserland,” verklaarde Hertel.
 • “We waren allemaal gehuisvest in dezelfde hotelomgeving gedurende acht weken.
 • Er mocht niet gerookt en gedronken worden en er was geen seks.
 • ”Men kan eenvoudig zien dat dit protocol zinnig is. Hoe kun je anders geringe veranderingen in menselijk bloed zien door het eten van magnetron-voedsel als roken, drinken, junkfood, vervuiling, pesticiden, hormonen, antibiotica en al het andere in de gewone omgeving ook aanwezig waren?
 • “We hadden een Amerikaan, een Canadees en zes Europeanen in de groep. Ik was de oudste met 64 jaar, de anderen waren 20ers en 30ers,” verklaarde Hertel.
 • De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in Scarch for Health in het voorjaar van 1992.

De effecten van eten van magnetron voedsel waren verbluffend!!

Er werden betekenisvolle veranderingen ontdekt in het bloed van de vrijwilligers. Deze mensen aten voedsel dat in de magnetron gekookt was.
Deze veranderingen omvatten:

 • Een vermindering van alle hemoglobinegehaltes en cholesterolgehaltes, zowel het HDL (‘goed cholesterol’) als het LDL (‘slecht cholesterol’) gehalte en de verhouding daartussen.
 • Lymfocyten (witte bloedcellen) lieten een duidelijkere korte termijn afname zien nadat magnetron voedsel was gegeten dan nadat er voedsel van alle andere varianten gegeten was.
 • Iedere indicateur wees in de richting weg van een sterke gezondheid en naar degeneratie.

Het verwarmen van voedsel:

“Dit is in strijd met de conventionele manier van het verwarmen van voedsel, waarbij warmte via een convector verplaatst wordt tot in het voedsel. Het koken met microgolven begint binnenin de cellen en moleculen waar water aanwezig is en waar energie omgezet wordt in wrijvingswarmte.”

Beschadigde cellen worden een makkelijke prooi

Vanwege de kracht die erbij betrokken is, worden de cellen in feite gebroken. Daardoor worden de elektrische krachten, het eigenlijke leven van de cellen, tussen de buitenste en binnenste lagen van de celmembranen geneutraliseerd. Beschadigde cellen worden een makkelijke prooi voor virussen, schimmels en andere micro-organismen. De natuurlijke herstelmechanismen worden onderdrukt.

“Het is al lang in de literatuur aangetoond dat een ommekeer van gezonde cel processen vanwege talrijke redenen voor kan komen. Onze cellen vervallen dan van een “robuuste oxidatie” in een ongezonde “gisting”.

Deze straling resulteert in een vernietiging!

Dezelfde hevige wrijving en a-thermische vervormingen, die in onze lichamen voor kunnen komen wanneer we onderworpen worden aan radar of microgolven, gebeuren met de moleculen in het voedsel dat in een magnetron gekookt wordt. Feitelijk oefent de ‘oven’ een kracht uit van ongeveer 1.000 watt of meer wanneer iemand voedsel kookt in de magnetron. Deze straling resulteert in een vernietiging en vervorming van voedselmoleculen en in de vorming van nieuwe samenstellingen (radiolythische samenstellingen) die onbekend zijn voor mens en natuur. De wetenschap en technologie van heden beweren krachtig dat magnetron voedsel en bestraald voedsel geen betekenisvolle hogere “radiolythische samenstelling” heeft dan gebraden, gebakken of ander conventioneel gekookte voeding.
Vreemd genoeg heeft noch de wetenschap noch onze altijd beschermende regering bloedtesten uitgevoerd op de eters en op de effecten van het eten van verschillende soorten gekookt voedsel.

Hertel en zijn groep deden het wel en de aanwijzing is duidelijk dat er iets niet in de haak is en dat er bredere onderzoeken opgezet zouden moeten worden.

De blijkbaar giftige effecten van het koken met de magnetron

De blijkbaar giftige effecten van het koken met de magnetron, staan op een lange lijst van onnatuurlijke processen in ons dagelijks leven. De gevestigde orde echter staat niet positief tegenover het werk van Hertel.

“Deze resultaten laten tendensen tot bloedarmoede zien. De werkelijke situatie werd zelfs nog duidelijker tijdens de tweede maand van het onderzoek,” vertelt Hertel. “En met deze verminderde gehaltes was er een overeenkomende verhoging van cholesterolgehaltes”.

Hertel geeft toe dat stressfactoren, bijvoorbeeld vanwege het zo vaak prikken van bloed iedere dag, niet uitgesloten kunnen worden, maar de grondlijn voor ieder individu was het “nulgehalte” en alleen veranderingen in het nulgehalte werden statistisch bepaald.

In dit onderzoek namen ze heel snel toe.

De cholesterolsignalen waren erg interessant, benadrukt Hertel: “Algemeen wetenschappelijk aanvaard is, dat cholesterolgehaltes doorgaans langzaam veranderen, gedurende langere tijd. Maar in dit onderzoek namen ze heel snel toe na het eten van groente uit de magnetron. Met melk echter bleven de cholesterolgehaltes hetzelfde of daalden zelfs aanzienlijk.” Hertel gelooft dat dit onderzoek zorgt voor een bevestiging van nieuwe wetenschappelijke gegevens welke wijzen op een snelle toename van cholesterol in het bloed hetgeen ondergeschikt is aan acute spanning. “Dus,” geeft hij aan, “bloedcholesterolgehaltes worden minder beïnvloed door het cholesterolgehalte van voedsel dan door spanningsfactoren. Die spanning veroorzakende factoren kunnen kennelijk bestaan uit voedsel dat feitelijk geen cholesterol bevat, de groente uit de magnetron.”

Abnormale veranderingen in het bloed

Het is duidelijk dat dit persoonlijk gefinancierd en geleide onderzoek genoeg stof tot nadenken geeft en iemand met een beetje gezond verstand rechtop laat zitten en er acht op laat slaan. Voedsel uit de magnetron veroorzaakt abnormale veranderingen in het bloed van alle proefpersonen, welke wijzen op spanning.

In het tijdschrift Pediatric Journal

In het tijdschrift Pediatric Journal (deel 89, nummer 4, april 1992), verscheen een artikel over een onderzoek met de titel “Effecten van de magnetron op anti-besmettelijke factoren in melk”. Richard Quan, dokter in de medicijnen in Dallas, Texas, was de leider van het onderzoeksteam. John A. Kemer, dokter in de medicijnen van de Universiteit van Stanford, zat ook in het onderzoeksteam en hij werd geciteerd in een samenvattend artikel over het onderzoek hetgeen in de uitgave van 25 april 1992 van Scientific News verscheen.

Een nieuw onderzoek laat zien dat de magnetron

Om een volledig beeld te krijgen van wat er allemaal achter het koken met de magnetron kan zitten, volgt hieronder dat samenvattende artikel:

Vrouwen, die buitenshuis werken, kunnen hun moedermelk kolven en bewaren voor voedingen. Maar ouders en verzorgers moeten voorzichtig zijn met het verwarmen van deze melk. Een nieuw onderzoek laat zien dat de magnetron, zelfs bij een laagvermogen, een deel van het belangrijke ziekte-bestrijdende vermogen in deze melk kan vernietigen. Borstvoeding kan een paar dagen veilig gekoeld worden en ongeveer een maand bevroren worden; onderzoeken hebben echter aangetoond dat het verwarmen van de melk boven lichaamstemperatuur, d.m.v. de magnetron, of het daarmee ontdooien of verwarmen, af te raden is.

Melk, verwarmd tot 98° Celsius verliest aan kracht

In de uitgave van Pediatric Journal (Deel 1) van april 1992 rapporteerden Kemer en zijn collega’s van de Universiteit van Stanford dat onverwarmde borstvoeding, die verwarmd werd met de magnetron lysozymenactiviteit en antilichamen verloor en de groei van meer potentiële ziekteverwekkende bacteriën kweekte. Melk, die verwarmd werd met een groot vermogen (tot 98° Celsius) verloor 96% van zijn immunoglobuline (antilichamen), dat binnendringende microben tegenhoudt.

Veronderstel dat het gebruik van de magnetron …

Wat hem echt verbaasde, zei Kerner, was dat hij een verlies van immuun eigenschappen zag in de melk welke verwarmd werd met een magnetron met een laagvermogen en een gemiddelde temperatuur van slechts 33,5° Celsius. Nadelige veranderingen bij zulke lage temperaturen doen veronderstellen dat het gebruik van de magnetron zelf de melk kan beschadigen”.

Magnetron voor het ontdooien van melk, een zeer slecht idee!

Het gebruik van een magnetron voor het ontdooien van melk is een zeer slecht idee. Het is waarschijnlijk dat een gedeelte van de melk gaat koken voordat alles ontdooid is. Kerner merkte op dat het ‘Medisch Centrum van de Universiteit van Stanford’ geen melk uit een borstvoeding met de magnetron verwarmt. En dat is een goede zaak vindt Sigman-Grant. De kleine hoeveelheden melk die in ziekenhuizen in de magnetrons worden opgewarmd gaan naar pasgeborenen en te vroeggeboren kinderen. Als je gaat voor gezondheid dan doe je de flesjes in flessenwarmers die ‘au bain marie’ werken. Mogelijk niet high-tech, maar wel goed voor (deze) kinderen!

Waarom werden er geen vragen gesteld?

Als er zoveel aanwijzingen zijn, dat de effecten van de magnetron op voedsel het voedsel veel meer kunnen beschadigen dan het koken volgens de standaardmanier dat doet, is het dan niet redelijk om diepgaande onderzoeken uit te voeren op levende, ademende mensen om vast te stellen of het mogelijk is dat het aanhoudend eten van voedsel uit de magnetron, hetgeen veel magnetronmensen doen, schadelijk kan zijn voor de persoonlijke gezondheid?

Inmiddels zijn de regels NOG strenger. Als je een kruidensupplement introduceert in de Amerikaanse economie dan gelden daar strenge regels. Allerlei beweringen doen inzake de gezondheid, maken dat je onderworpen wordt aan diepgaande documentatie-en duur onderzoek. De magnetronindustrie heeft toegegeven dat er, voor de mens gevaarlijke stralingen, in de oven bevinden. Nu moest de magnetronindustrie alleen bewijzen dat de gevaarlijke stralingen, niet konden ontsnappen naar het omringende gebied. Omdat deze straling schade kan veroorzaken bij mensen. De industrie moet toegeven dat sommige stralingen zelfs in de beste ovens ontsnappen. Vooralsnog neemt de industrie niet in overweging, dat de mogelijkheid bestaat, dat de voedingsstoffen zo gewijzigd kunnen worden dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid.

Welke (schimmige) stappen zijn er gezet dat deze introductie zo eenvoudig was?

Bron: diverse internetsites en Beyond Medicine.

Wat ik zelf vind

Ik heb dit blogbericht aangepast met kennis van nu, daarom ook de titel aangepast. De oude titel was ‘Magnetron, verwarm daar GEEN voeding in!’ Toen vond ik al dat de tekst meer prikkelend moest zijn. Ik vind dat de magnetron niet geschikt is om jouw eten warm te maken. En bloed natuurlijk ook niet, zoals blijkt uit de informatie hierboven,

Toen er bij mij kanker ontdekt was en ik hoorde van het effect van de magnetron. Heb ik voor gezondheid gekozen en de magnetron meteen bij het grofvuil gezet. Zelfs een goede vriend (of een grote vijand) wil je hier nog geen plezier mee doen.

Mijn advies aan jou is:

 • Gebruik um nooit! De meeste mensen hebben een combi oven in de keuken staan (magnetron / oven). Als je de oven gebruikt, gebruik je niet de magnetron. M.a.w je kan de oven met een gerust hart gebruiken!
 • Als je de kans hebt, ruim hem dan op en koop een andere oven. Met bijv. een stoomoven blijven vitamine en mineralen beter in de groenten zitten.
 • Denkt je de magnetron toch nodig te hebben, blijf een 3 meter uit de buurt als je de magnetron aanzet.

 Ik hoop dat je wijs omgaat met je gezondheid en je magnetron.

Als je vragen hebt mag je altijd contact met me opnemen.
En denk je iemand een plezier te kunnen doen met dit blogbericht (of denk je dat hij of zij onwetend is) dan mag natuurlijk dit blogbericht met hun delen/

Over de schrijver
Kanker gaf me de mogelijkheid om m'n hart (weer) te gaan volgen.Ik voel iets abnormaals en na de operatie bleek dat kanker te heten. Tijdens m'n bestraling, begin ik ook met de opleiding tot natuurgeneeskundige.Ik besluit m'n pad van spirituele ontwikkeling weer op te pakken.Het bleek dat ik aan de bestraling een enorme vermoeidheid overhield. Mijn doel werd duidelijk "weer 100 % vitaal worden". Zo kwam ik ook uit bij m'n doelgroep 'vermoeidheid na kanker'.Door de dingen die ik meegemaakt heb, de inzichten die ik heb mogen ontvangen en de manieren die mij aangereikt zijn, Heb ik sprongen vooruit gemaakt.Ik blijf op zoek naar oplossingen om meer vitaliteit te verkrijgen en mijn kennis geef ik natuurlijk door aan de mensen die bij me op consult komen.Mijn vermoeidheid is een optelsom van 3 (een aangeboren chromosoomafwijking die veel vermoeidheid geeft, het hebben van 1 nier met een nierfunctie van +/- 35% (omdat die ook bestraald is) en de bestraling op zich).Ondanks dat ik enorme stappen heb gezet, blijf ik doorgaan op deze spirituele reis.
Reactie plaatsen

Zoek in alle blogberichten!

We hebben meer dan 130 blogberichten!