Blaasontsteking - Cranberry

Cranberry als alternatief bij terugkeren de blaasontsteking.

Er word al langer 'geroepen' dat je als alternatieve bescherming van je blaas (i.v.m. veelvuldig terugkerende blaasontsteking) Cranberry kan gebruiken. Dit kan in de vorm van drankjes, gedroogde bessen en capsules.

cranberryCranberry’s worden veelvuldig toegepast ter voorkoming van een blaasontsteking en geniet veel wetenschappelijke belangstelling als mogelijk alternatief. Aangetoond is dat bepaalde kleurstoffen in de bes en het sap kunnen verhinderen dat bacteriën die vaak blaasontsteking veroorzaken, zich kunnen hechten aan de blaaswand.

Deze kleurstoffen zijn de zogenaamde proanthocyanidinen (PAC’s), die in cranberry’s in een zeldzamere vorm voorkomen dan in andere plantaardige voedingsmiddelen.
Het wordt echter steeds duidelijker dat er naast deze PAC’s ook andere stoffen een belangrijke bijdrage leveren aan de werking. Een recent laboratoriumonderzoek bevestigt dat nog eens.

In de meeste gevallen zijn bepaalde typen E. coli-bacteriën de oorzaak van de blaasontsteking. Wetenschappers van de Worcester Polytechnic Institute (Massachusetts, VS) bekeken het effect van cranberrysap en van PAC’s, geïsoleerd uit cranberry’s, op de biofilmvorming van E. coli-bacteriën.
Daarbij werden twee verschillende bacteriestammen getest: een stam bacteriën die fimbriae hebben en een stam zonder fimbriae. Fimbriae zijn een soort uitsteeksels waarmee bacteriën zich kunnen hechten aan het slijmvlies van de gastheer, wat nodig is voor een infectie. Het vormen van een biofilm gaat vooraf aan de infectie.

Beide stammen bleken in staat om een biofilm te vormen, hoewel de stam met fimbriae een dikkere en robuustere film vormde. Het sap verhinderde onmiddellijk de biofilmformatie, terwijl de geïsoleerde PAC’s pas na herhaaldelijke blootstelling de biofilmformatie kon verhinderen.
Dit bevestigt de veronderstelling dat, naast de PAC’s, meerdere componenten betrokken zijn bij de werking van cranberry’s. Het gebruik van cranberry’s in geconcentreerde vorm (capsules) geeft een betere therapietrouw door het gebruiksgemak, ten opzichte van het dagelijks drinken van een paar glazen sap. Daarbij is het belangrijk voor de werkzaamheid dat alle componenten van de cranberry aanwezig zijn in het geconcentreerde product.

Natuurlijke Cranberry = BETER

Zolang de Cranberry in z'n natuurlijke vorm word gebruikt (daarbij bedoel ik niet word gesynthetiseerd), zal het z'n krachten behouden. Kijk dus altijd of het van een natuurlijke oorsprong is!

Bron:
Pinzón-Arango PA, Holguin K, Camesano TA. Impact of Cranberry Juice and Proanthocyanidins on the Ability of Escherichia coli to Form Biofilms. Food Science and Biotechnology 2011 Oct; 20(5): 1315-1321.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Onderstaande wetenschappelijke tekst heb ik er bijgezet wegens mogelijke contraindicaties m.b.t. de cranberry.

Bij het gebruik van cranberry’s wordt nog altijd de contra-indicatie gegeven voor gebruik door personen die het anticoagulans (“bloedverdunner”) warfarine gebruiken. In Nederland wordt in plaats van warfarine het daaraan verwante acenocoumarol of fenprocoumon gebruikt. Deze trombose-remmende middelen zijn zogenaamde coumarinederivaten. Aangenomen wordt dat cranberry’s de werking van warfarine zouden versterken, met gevaar voor een bloeding. Theoretisch zou deze interactie ook moeten gelden voor de in Nederland gebruikte coumarinen.

Omdat de veronderstelde interactie is gebaseerd op onduidelijke casussen en gericht onderzoek het tegendeel bewijzen, gaan er stemmen op om de waarschuwing over een interactie tussen cranberry’s en warfarine op te heffen.

Om meer duidelijkheid te krijgen of cranberry’s inderdaad de INR (stollingstijd) verlengt bij patiënten die met warfarine zijn ingesteld op de gewenste INR, zijn er verschillende klinische studies uitgevoerd om vast te stellen of cranberry’s de werking van warfarine beïnvloeden. Daarnaast zijn er studies verricht waarin is gekeken of cranberry’s een invloed hebben op leverenzymen die warfarine afbreken.

Prof. Ansell van het Lenox Hill Hospital en New York University School of Medicine (New York), en collega’s voerden een review uit van 6 gepubliceerde case reports, 7 klinische studies en 9 ongepubliceerde casussen die werden gemeld bij de Committee on Safety of Medicines (CSM) van de Britse overheid [1]. Ansell en collega’s concluderen hieruit dat er geen klinisch relevante interactie optreedt, en het dus veilig is, wanneer cranberrysap in normale hoeveelheden wordt geconsumeerd (ongeveer 240 ml per dag). Deze hoeveelheid (240 ml) komt ongeveer overeen met 2½ tot 5 maal de aanbevolen dagdosering voor cranberrycapsules met 500 mg geconcentreerde cranberry.

Bij grote hoeveelheden cranberrysap kan een interactie echter niet uitgesloten worden. Cranberry’s blijken verder geen remmende invloed te hebben op de leverenzymen die warfarine afbreken [1,2]. Omdat acenocoumarol en fenprocoumon door dezelfde enzymen worden afgebroken, zou dit tevens moeten gelden voor de in Nederland gebruikte coumarinen.

Bronnen:

1. Brookes L. Warfarin and Cranberry Juice: Time to Lose the Warnings? Expert Interview With Jack E. Ansell, MD. Medscape 2010-02-09. http://www.medscape.com/viewarticle/727471

2. Lilja JJ, Backman JT, Neuvonen PJ. Effects of daily ingestion of cranberry juice on the pharmacokinetics of warfarin, tizanidine, and midazolam--probes of CYP2C9, CYP1A2, and CYP3A4. Clin Pharmacol Ther. 2007 Jun;81(6):833-9. Epub 2007 Mar 28.
Reactie plaatsen

Heb je een vraag?