de kalium-natriumpomp

Natrium-Kaliumpomp, wat is dat?

De Natrium-Kaliumpomp

De Natrium-Kaliumpomp is een enzym dat in de celmembranen van alle dierlijke cellen aanwezig is. Het zorgt voor het transport van natrium (Na+) en kalium (K+) ionen tegen hun concentratieverschillen in. Dit proces is essentieel voor verschillende cellulaire functies:

Functies van de Natrium-Kaliumpomp

 1. Handhaving van het membraanpotentiaal:

  • De natrium-kaliumpomp transporteert drie natriumionen uit de cel en twee kaliumionen in de cel per ATP-molecuul dat wordt verbruikt. Dit creëert een elektrische gradiënt (meer positieve ionen buiten de cel dan binnen), wat resulteert in een rustmembraanpotentiaal.
  • Dit rustmembraanpotentiaal is cruciaal voor de prikkelbaarheid van zenuw- en spiercellen, wat nodig is voor de overdracht van zenuwimpulsen en spiercontracties.
 2. Regulatie van celvolume:

  • Door natriumionen uit de cel te pompen en kaliumionen in de cel te pompen, helpt de natrium-kaliumpomp om de osmotische balans te handhaven. Dit voorkomt dat cellen opzwellen of krimpen door osmose.
 3. Transport van andere stoffen:

  • De gradiënt van Natrium en Kalium die door de pomp wordt gecreëerd, wordt gebruikt voor het secundair actief transport van andere moleculen zoals glucose en aminozuren. Dit betekent dat deze stoffen kunnen worden getransporteerd tegen hun concentratiegradiënt in door gebruik te maken van de door de pomp gegenereerde gradiënt.

Waarom zijn Na en Ka belangrijk bij dehydratatie?

Bij dehydratatie raken de balans en concentratie van Natrium en Kalium verstoord. Dit heeft directe gevolgen voor de werking van de natrium-kaliumpomp en daarmee voor de celstofwisseling:

 • Disfunctie van de Natrium-Kaliumpomp:

  • Bij een tekort aan Natrium en Kalium kan de Natrium-Kaliumpomp niet goed functioneren, wat leidt tot verstoring van het membraanpotentiaal. Dit kan resulteren in verminderde prikkelbaarheid van zenuw- en spiercellen, wat kan leiden tot symptomen zoals spierzwakte, krampen en hartritmestoornissen.
 • Osmotische Balans:

  • De juiste balans van Natrium en Kalium is essentieel om de osmotische druk binnen en buiten de cellen te handhaven. Bij een verstoorde balans kunnen cellen opzwellen of krimpen, wat hun functioneren belemmert.
 • Cellulaire Energieproductie:

  • De Natrium-Kaliumpomp verbruikt een significant deel van de celenergie (ATP). Een verstoorde elektrolytbalans kan de energieproductie en het energieverbruik van cellen beïnvloeden, wat bijdraagt aan vermoeidheid en verminderde lichaamsfunctie.

Aanvullen van Natrium en Kalium

Het is belangrijk om bij dehydratatie niet alleen water te drinken, maar ook elektrolyten aan te vullen. Dit kan door:

 • Orale Rehydratie-oplossingen (ORS):

  • Deze oplossingen bevatten een uitgebalanceerde mix van water, Natrium en Kalium en zijn speciaal ontworpen om de elektrolytenbalans te herstellen.
 • Gezoet of Gezouten Water:

  • Dranken zoals sportdranken of bouillon kunnen helpen om de benodigde elektrolyten aan te vullen.
 • Voeding:

  • Voedingsmiddelen rijk aan Kalium (zoals bananen en aardappelen) en Natrium (zoals zoute snacks) kunnen ook bijdragen aan het herstel van de elektrolytenbalans.

Door de cruciale rol van de Natrium-Kaliumpomp en de bredere functie van Natrium en Kalium in het lichaam, is het van vitaal belang om deze elektrolyten op peil te houden, vooral bij dehydratatie.

Reactie plaatsen

Heb je een vraag?